Llegiu el tema

1.1. Els poemes homèrics: argument i característiques


Selecció de textos originals

Homer, Hèctor i Andròmaca (La Ilíada, VI, 369-481. Traducció de Joan Alberich.) 

Homer, La batalla a la vora del riu (La Ilíada, XXI, 1-125. Traducció de Joan Alberich.)

Homer, La mort d’Hèctor (La Ilíada, cant XX. Traducció de Joan Alberich.)

Homer, Euriclea reconeix Odisseu en rentar-li els peus (L’Odissea, XI. La Magrana. Traducció de Joan Alberich.)

Homer, Odisseu al país dels morts (L’Odissea, cant XI. Traducció de Joan Alberich.)

Els himnes homèrics en versió de Joan Maragall


Comentaris

Erich Auerbach, La cicatriz de Ulises  (primer capítol de Mimesis. FCE)

Joan Francesc Mira, Llegir Homer

Carles Miralles, Mite i poesia

Jaume Pòrtulas, Introducció a la Ilíada. Homer, entre la història i la llegenda. Fundació Bernat Metge

Carles Riba, pròleg a la segona traducció de l’Odissea

Jacob i Ulisses, el Gènesi i l’Odissea, la pell de cabrit i la pell del xai (De Troia a Ítaca)

Carlos García Gual, Los mitos siguen vivos  (El País, 24/11/2012)


Comentaris en el bloc de la serp blanca

Dos poemes de Kavafis sobre la Ilíada i l’Odissea

1.1. El mite en la formació dels poemes homèrics

Em dic Ningú, i Ningú m’anomenen

“La cicatriz de Ulises” d’Erich Auerbach

Relats de mites grecs

Notes d'una lectura de l'Odissea (1)

Notes d'una lectura de l'Odissea (2)

Notes d'una lectura de l'Odissea (i 3)

El món d’Homer


L’univers, els déus, els homes

Damunt meu la mort i el destí implacable

Tots els comentaris del bloc de la serp blanca


Enllaços

De Troia a Ítaca (Les traduccions, els ressons i les influències d’Homer i a matèria troiana en les arts i la cultura catalanes i universals.)

Greek Mithology Link

Diccionari etimològic de la mitologia grega

Classical Art Research Centre. The Beazley Archive (The art of ancient Greece and Rome, and its collection and reception since antiquity.)

Col·lecció Bernat Metge

Cultura clásica

culturaclassica.com

Laberint

Mapa interactiu del viatge d’Ulisses a Ítaca (Laberint)

Un altre mapa intereactiu del viatge d’Ulisses a Ítaca

The Classic Pages (Over 1000 pages of news, information, games and controversy about the life, literature, philosophy, art and archaeology of the ancient world of Greece & Rome.)


Comments