Llegiu el tema

2.3. El món medieval en un llibre: Divina comèdia


Selecció de textos originals

Dante, Divina Commedia (text íntegre en italià editat per Giorgio Petrocchi, acompanyat de notes i il·lustracions)

Dante, Cants I i XXVI de l'Infern (traducció al català de Joan Francesc Mira)

Dante, Cantos I-VIII del Infierno (traducció al castellà d'Ángel Crespo)

E-Texts of Dante's Works


Comentaris

Rossend Arqués, Reescriure Dante. La Comèdia de Sagarra i de Mira

Jorge Luis Borges, La Divina Comedia

Jorge Luis Borges, El último viaje de Ulises

Josep M. Fulquet, El primer cant de l’Inferno a les versions  d’Andreu Febrer i de Josep Maria de Sagarra:  una anàlisi de traducció

Joan Francesc Mira, Una versió de la Divina Comèdia

Joan Francesc Mira, Paradís (El País, 05/03/2015)

Josep M. de Sagarra, Comentari del cant I de l'Infern

Josep M. de Sagarra, Comentari del cant II de l'Infern

Josep M. de Sagarra, Comentari del cant III de l'Infern

Josep M. de Sagarra, Comentari del cant IV de l'Infern

Josep M. de Sagarra, Comentari del cant V de l'Infern

Josep M. de Sagarra, Comentari del cant VI de l'Infern

Josep M. de Sagarra, Comentari del cant VII de l'Infern

Josep M. de Sagarra, Comentari del cant VIII d l'Infern

 

Comentaris en el bloc de la serp blanca

Nel mezzo del cammin de nostra vita

Vittorio Gassman i Roberto Benigni reciten el cant I de l’Infern

Entrem a l'infern

Que es rasquen la ronya

Francesca de Rímini o el que pot la lectura

Il lungo studio

Dante online

Borges sobre Dante

2.3. El món medieval en un llibre: Divina Comèdia

Llegir la “Comèdia” als disset anys o passats els quaranta

Josep Pla i la “luce vermiglia” de Dante

Erich Auerbach sobre Dante

El cant d’Ulisses

Adéu a l’Infern

Una ullada al Paradís

Llegint i comentant l’Infern de Dante

Tots els comentaris del bloc de la serp blanca

 

Enllaços

Dante Online (Società Dantesca Italiana)

Il·lustracions de William Blake a la Divina Comèdia

The Dartmouth Dante Project

The Princeton Dante Project

The World of Dante

Danteworlds

Projecte Dante (Hermeneia. Digitalització de temes de literatura universal)

Comments