ALTRES AUTORS, ALTRES LITERATURES, ALTRES TEMES

Literatura alemanya

El pobre músic (Franz Grillparzer)

Literatura anglesa

4.1. Il·lustració i neoclassicisme (Defoe, Sterne, Johnson)


Literatura catalana

Josep Iborra, La generació literària d’Ausiàs March


Andrés Estellés, Vicent:

El Llibre de meravelles de Vicent Andrés Estellés: una crònica de la València de la postguerra (1)

El Llibre de meravelles de Vicent Andrés Estellés: una crònica de la València de la postguerra (i 2)

El Llibre de meravelles de Vicent Andrés Estellés: un mapa de la ciutat de València

No hi havia a València dos amants com nosaltres


Carner, Josep:


d'Ors, Eugeni:


Eiximenis, Francesc, Com insultar


Ferrater, Gabriel:

Ferrer, sant Vicent

Fuster, Joan:

Joan Fuster, Amor (Diccionari per a ociosos)

Joan Fuster, Gent (Diccionari per a ociosos)

Gaziel:
Liost, Guerau de:

Avets i faigs: dues versions d'un poema de Guerau de Liost

Pla, Josep:

Josep Pla, Ravenna (Cartes d’Itàlia)

Planiana: una sèrie de la serp blanca

Planiana

Una nota sobre les «Notes disperses» de Pla

Una citació de Lord Chesterfield en les «Notes disperses»

Aly Herscovitz, l’amant jueva de Pla


Sagarra, Josep Maria de:


Valor, Enric:


Setze temes de literatura catalana contemporània: des de la postguerra fins a l'actualitat


Literatura francesa

Maupassant, La joia

Maupassant, Les joies

Els verins de Sainte-Beuve

Bola de greix, de Maupassant


Literatura nord-americana


Literatura portuguesa

Literatura russa

AntonTxèkhov, Vanka

L'etern marit de Dostoievski

Josep Iborra, La condició humana (ressenya crítica de La mort d'Ivan Ílitx

Enric Iborra, Sobre "La mort d'Ivan Ílitx"


¿Existe la literatura universal? (dossier de Babelia, 12/01/2008)


Comments