1.1. Els poemes homèrics: argument i característiques

Selecció de textos originals

Homer, Hèctor i Andròmaca (La Ilíada, VI, 369-481. Traducció de Joan Alberich.)

Homer, La batalla a la vora del riu (La Ilíada, XXI, 1-125. Traducció de Joan Alberich.)

Homer, La mort d’Hèctor (La Ilíada, cant XX. Traducció de Joan Alberich.)

Homer, Euriclea reconeix Odisseu en rentar-li els peus (L’Odissea, XI. La Magrana. Traducció de Joan Alberich.)

Homer, Odisseu al país dels morts (L’Odissea, cant XI. Traducció de Joan Alberich.)

Els himnes homèrics en versió de Joan Maragall

Enllaços

De Troia a Ítaca (Les traduccions, els ressons i les influències d’Homer i a matèria troiana en les arts i la cultura catalanes i universals.)

Greek Mithology Link

Diccionari etimològic de la mitologia grega

Classical Art Research Centre. The Beazley Archive (The art of ancient Greece and Rome, and its collection and reception since antiquity.)

Cultura clásica

culturaclassica.com

Laberint

La Casa dels Clàssics

The Classic Pages (Over 1000 pages of news, information, games and controversy about the life, literature, philosophy, art and archaeology of the ancient world of Greece & Rome.)

L’Iliade L’Odyssée.Site Textes