2.2. La poesia dels trobadors

Selecció de textos originals

Poesia trobadoresca (versions al català modern de Lola Badia)

Trobadors catalans (selecció de poemes en Mag Poesia)

Comentaris en el bloc de la serp blanca

2.2. La poesia trobadoresca