2.1. L'èpica medieval

Selecció de textos originals

Mort de Roland (Cançó de Roland. Quaderns Crema. Versió de Joan Jubany)

Comentaris

Comentaris en el bloc de la serp blanca

2.1. L’èpica medieval

Enllaços

Martí de Riquer i José María Valverde, La épica medieval