Altres autors, altres literatures, altres temes

ALTRES AUTORS, ALTRES LITERATURES, ALTRES TEMES

Literatura alemanya

4.2. Romanticisme europeu (Goethe)

La Llei, de Thomas Mann

El pobre músic (Franz Grillparzer)

Més sobre Mann i Grillparzer: el conflicte entre l'art i la vida

Literatura anglesa

4.1. Il·lustració i neoclassicisme (Defoe, Sterne, Johnson)

Literatura catalana

Començant amb la literatura catalana medieval

L'engendrament i el naixement de Jaume I (Llibre dels fets, crònica de Bernat Desclot i crònica de Ramon Muntaner)

L'engendrament i el naixement de Jaume I: un comentari comparat

Classes light i classes heavy, i els sermons de sant Vicent Ferrer

Josep Iborra, La generació literària d’Ausiàs March

Andrés Estellés, Vicent:

El Llibre de meravelles de Vicent Andrés Estellés: una crònica de la València de la postguerra (1)

El Llibre de meravelles de Vicent Andrés Estellés: una crònica de la València de la postguerra (i 2)

El Llibre de meravelles de Vicent Andrés Estellés: un mapa de la ciutat de València

No hi havia a València dos amants com nosaltres

Vaig amb els alumnes a veure l’exposició d’Estellés

Llegint i comentant Estellés en classe

Dues cançons per al Llibre de meravelles d'Estellés

Llibre de meravelles (una tria)

Dominic Keown, «Llibre de meravelles»: una odissea peculiarment valenciana

Carner, Josep:

"Les bones companyies" de Jordi Cornudella

Per què la serp blanca es diu la serp blanca?

Salvador Oliva, La poesía inédita de J. Carner en el año 1957

Jordi Cornudella, comentari de De lluny estant

«Enyor», un poema de Josep Carner

«El dia revolt» de Josep Carner o el dia de la independència de Catalunya

«Ulisses pensa en Itaca» de Josep Carner

Unes notes sobre Carner

Corella, Joan Roís de:

Tragèdia de Caldesa

El joc d'espills del Tirant

d'Ors, Eugeni:

Com s'ha de llegir, segons Eugeni d'Ors

Eiximenis, Francesc, Com insultar

Ferrater, Gabriel:

«Aniversari», un poema de Gabriel Ferrater

Tres prosistes de Gabriel Ferrater

Ferrer, sant Vicent

Els sermons de sant Vicent Ferrer (una selecció)

Fuster, Joan:

Joan Fuster, Amor (Diccionari per a ociosos)

Joan Fuster, Gent (Diccionari per a ociosos)

Discordances de Joan Fuster

Més discordances de Joan Fuster

Uns aforismes inèdits de Joan Fuster

Injúries i renecs en la literatura

Es publica la tesi doctoral de Josep Iborra sobre l'obra de Joan Fuster

Dues cartes de Fuster a Raimon

Gaziel:

Gaziel

El cor de la memòria

Liost, Guerau de:

Avets i faigs: dues versions d'un poema de Guerau de Liost

Martorell, Joanot:

Capítol 127. Com la princesa conjurà a Tirant que li digués qui era la senyora qui ell tant amava (Tirant lo Blanc)

Capítol 283. Ficció que féu la reprovada Viuda a Tirant (Tirant lo Blanc)

El joc d'espills del Tirant

Pla, Josep:

“Tres prosistes” de Gabriel Ferrater

Josep Pla i la “luce vermiglia” de Dante

Josep Pla, Ravenna (Cartes d’Itàlia)

Una nota sobre «Retrats de passaport» de Josep Pla

Encara unes notes disperses sobre els «Retrats de passaport» de Pla

Com s'ha de llegir, segons Josep Pla

Planiana: una sèrie de la serp blanca

Planiana

Una nota sobre les «Notes disperses» de Pla

Una citació de Lord Chesterfield en les «Notes disperses»

Aly Herscovitz, l’amant jueva de Pla

Sagarra, Josep Maria de:

Vinyes verdes

Valor, Enric:

Dos assaigs de Josep Iborra sobre Enric Valor

Josep Iborra, Enric Valor: novel·la i societat

Josep Iborra, Coordenades de l’obra d’Enric Valor

Un conte de Nadal d’Enric Valor

Enric Valor, Viatge de Nadal

Enric Valor, Sense la terra promesa (fragments)

Enric Valor, Temps de batuda (fragments)

Una lectura de Temps de batuda d'Enric Valor

Introduint la trilogia de Cassana d'Enric Valor

Setze temes de literatura catalana contemporània: des de la postguerra fins a l'actualitat

Literatura francesa

Dos contes especulars de Maupassant

Maupassant, La joia

Maupassant, Les joies

Els verins de Sainte-Beuve

Bola de greix, de Maupassant

Literatura nord-americana

Poe, Edgar Allan

Poe, L’home de la multitud

Hawthorne, Nathaniel

La dona d'en Martin Guerre, de Janet Lewis, una obra mestra de la noveel·la breu del segle XX

Literatura portuguesa

El cosí Basílio d'Eça de Queirós

Literatura russa

«Vanka», un conte de Nadal d’Anton Txèkhov

AntonTxèkhov, Vanka

L'etern marit de Dostoievski

Josep Iborra, La condició humana (ressenya crítica de La mort d'Ivan Ílitx)

Enric Iborra, Sobre "La mort d'Ivan Ílitx"

¿Existe la literatura universal? (dossier de Babelia, 12/01/2008)

Milan Kundera, La màxima diversitat en el mínim espai / Die Weltliteratur (El teló. Tusquets.)

La narrativa del xix: una tria de lectures

Les millors novel·les de la literatura universal

6.1. La renovació narrativa del segle xx: Proust, Kafka, Joyce i Mann

Un retaule de literatura universal de Jordi Llovet

Grans llibres (1)

Grans llibres (i 2)

D'Homer a Joyce

El llibre de Curtius