4.1. Il·lustració i neoclassicisme

Selecció de textos originals

Voltaire, Assaig sobre la tolerància (fragments)

Voltaire, Sobre els presbiterians (sisena carta de les Cartes filosòfiques)

Enllaços

Filosofia i pensament (pàgina web de Ramon Alcoberro)