4. Il·lustració, revolució romàntica, contestació realista

4. IL·LUSTRACIÓ, REVOLUCIÓ ROMÀNTICA, CONTESTACIÓ REALISTA