5.3. Reacció contra el teatre clàssic: teatre èpic i de l'absurd

Selecció de textos originals

Bertolt Brecht, Selecció de poemes

Bertolt Brecht, Poemas y canciones